Stabilizátory napätia

Existuje veľa priemyselných procesov, kde je stabilita napätia prvoradá: široký rozsah aplikácií kde číslicové riadiace procesory a automaty zabezpečujú finálnu kvalitu výsledku alebo produktu, až po všetky typy výpočtových stredísk, počítačových rozhraní,  prevodné a komunikačné zariadenia, laboratórne zariadenia atď.

Takže v dnešnom elektrickom prostredí, nasýtenom a vysoko nestabilnom, kde dochádza k častému kolísaniu napätia v sieti, hrajú napäťové stabilizátory veľmi dôležitú rolu, pričom zabezpečujú stabilné napätie pre záťaže citlivé na nežiaduce javy v elektrickej sieti.

Stabilizátory SALICRU RE3 a EMi3 predstavujú najrýchlejšie a najpresnejšie regulačné systémy na trhu.

SALICRU EMi3 servomotorový stabilizátor napätia

SALICRU RE3 elektronický napäťový stabilizátor