Zabezpečenie prevádzky a servis

Veľmi nás teší a sme hrdí na to, že našim zákazníkom poskytujeme nepretržitý záručný a pozáručný servis 24 hodín denne, 365 dní v roku. Štandardná doba servisného zásahu predstavuje 24 hodín. Po vzájomnej dohode so zákazníkom ju však možno skrátiť aj na 12 hodín, 6 hodín alebo na 2 hodiny. Za účelom efektívnej realizácie rýchlych servisných zásahov disponujeme širokým sortimentom skladových zásob náhradných dielov pre dodávané zariadenia.

Zabezpečíme pre Vás

  • záručný a pozáručný servis
  • profylaktické prehliadky a pravidelná údržba
  • kapacitné a záťažové skúšky
  • pravidelné odborné prehliadky a skúšky, revízie
  • 24h podpora a servis
  • služby dohľadového centra
  • pravidelné dopĺňanie PHM
  • kompletné dodávky služieb na kľúč
  • prenájom zdrojov UPS
  • ekologická likvidácia odpadov vrátane batérií