Konzultácie a poradenstvo

Základným cieľom spoločnosti eneli s. r. o. je vysoká kvalita dodávaných technológií a profesionálny prístup pri poskytovaní služieb. V rámci našich činností ponúkame konečným zákazníkom, dodávateľským a projekčným spoločnostiam praktické konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti dodávok, inštalácií a servisu záložných zdrojov UPS, motorgenerátorov a špeciálnej elektrotechniky.

Ponúkame Vám

  • bezplatné odborné konzultácie a poradenstvo
  • analýza aktuálneho stavu napájania a elektroinštalácie
  • návrhy riešení napájania podľa potrieb zákazníka
  • doporučenie najvhodnejšieho riešenia z hľadiska technických možností a optimalizácie nákladov
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • podpora projektantov elektro
  • bezplatné zaškolenie užívateľov
  • užívateľské príručky v slovenskom jazyku