DC zdroje

DC systémy SALICRU

DC systémy sú také systémy, ktoré umožňujú premenu striedavého prúdu na prúd jednosmerný (usmerňovače, nabíjače) alebo jednosmerný prúd menia na prúd striedavý (striedače – invertory). DC systémy dokážu uchovať energiu v batériách a tak prostredníctvom striedača zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie bez výpadku. Ak usmerňovače, nabíjače a striedače spojíme do jedného celku, voláme to DC systém.

DC systémy Salicru majú DC riadenie pre ovládanie všetkých parametrov a komunikačných portov pre komunikáciu s vonkajším svetom. Softvér umožňuje vzdialený dohľad, ktorý informuje o udalostiach/alarmoch/stave jednotky.

CS WAVE MDL meniče pre telekomunikácie

DC POWER-L usmerňovače a batériové nabíjače

CS-IS striedače