CS WAVE MDL meniče pre telekomunikácie

Dnešné telekomunikačné systémy obsahujú veľké množstvo kritických záťaží, ktoré musia byť správne napájané a chránené. CS WAVE MDL od Salicru je založený na modulárnej architektúre, ktorú je možné prispôsobiť akýmkoľvek potrebám rastu a/alebo redundancie. Maximálne konfigurácie umožňujú až 24 kVA v modeloch s 1 alebo 1,5 kVA, ktoré sú doplnené o moduly: statický bypass (STS), LCD displej, komunikácia a/alebo manuálny bypass s rozvodom.

Aplikácie

Napájanie striedavým prúdom pre telekomunikačné systémy. Bežne pre mobilné alebo pozemné telekomunikačné systémy, ktoré nie sú schopné pripojiť sa k elektrickej sieti, ktoré potrebujú autonómne riešenia poskytujúce napájanie zo záložných prvkov (batérie, palivové články,…).

Diaľkové ovládanie

Voliteľný modul komunikačného rozhrania (COM) umožňuje používateľom monitorovať a ovládať systém na diaľku pomocou softvéru na diaľkové ovládanie WinPower. Tento výkonný nástroj môže podporovať pripojenia pre jedného používateľa aj sieťovú prevádzku (vrátane LAN a internetu). Používatelia môžu ovládať množstvo parametrov meniča v reálnom čase.

Kľúčové vlastnosti

  • Monitorovanie každého z modulov v systéme v reálnom čase.
  • Panoramatický prehľad všetkých informácií týkajúcich sa siete, stavu systému a stavu STS.
  • Funkcia automatického vyhľadávania pre ľubovoľný modul v sieti LAN.
  • Správa hesiel na ochranu bezpečnosti systému.
  • Jednoduchá inštalácia a odinštalovanie.

Voliteľný Bypass

Modul STS (Static Transfer Switch alebo Static Bypass) zvyšuje spoľahlivosť systému automatickým a okamžitým prepínaním medzi výstupom meniča a napájacou sieťou, čím chráni prevádzku záťaže pred prerušením spôsobeným poruchami v systéme. Okrem toho BM+DIS (manuálny bypass + rozvod) pozostáva z mechanického spínača, ktorý umožňuje výmenu ľubovoľného modulu (invertor alebo STS) bez vypnutia napájania záťaží. STS umožňuje automatický a okamžitý prenos záťaže, čo zaisťuje, že aj tie najcitlivejšie elektronické zariadenia môžu fungovať bez prerušenia.

Voliteľné príslušenstvo

  • Statický bypass do 12 kVA.
  • Displej LCD.
  • Komunikačné rozhranie.
  • Manuálny bypass s rozvodom.

PODOBNÉ produkty

DC POWER-L usmerňovače a batériové nabíjače

CS-IS striedače