SALICRU RE3 elektronický napäťový stabilizátor

Elektronický napäťový stabilizátor od 300 VA do 250kVA

V dnešnom elektrickom prostredí, nasýtenom a vysoko nestabilnom, kde dochádza k častému kolísaniu napätia v sieti, hrajú napäťové stabilizátory veľmi dôležitú rolu, pričom zabezpečujú stabilné napätie pre záťaže citlivé na nežiaduce javy v elektrickej sieti.

SALICRU RE3: Najrýchlejší a najpresnejší regulačný systém na trhu.

Salicru RE elektronické stabilizátory sú založené na vysokej účinnosti, rýchlej odozve a vynikajúcej precíznosti výstupu. Vyrábajú sa v jednofázovom alebo trojfázovom prevedení a v rozsahoch výkonov od 300 VA do 250kVA.

Trojfázové jednotky sú koncipované s úplnou fázovou nezávislosťou vzhľadom na reguláciu, aby sa predišlo možným problémom regulácie v prípade nerovnováhy v záťažiach. Navyše, jednotky obsahujú statický bypass pre zaistenie napájania zo siete v prípade poruchy zariadenia.

Aplikácie: Stabilné priemyselné procesy

Existuje veľa priemyselných procesov, kde je stabilita napätia prvoradá: široký rozsah aplikácií kde číslicové riadiace procesory a automaty zabezpečujú finálnu kvalitu výsledku alebo produktu, až po všetky typy výpočtových stredísk, počítačových rozhraní,  prevodné a komunikačné zariadenia, laboratórne zariadenia atď.

Vlastnosti SALICRU RE3

 • Výkonový rozsah, jedna alebo tri fázy, až do 250kVA.
 • Extrémne rýchla regulácia: rýchlosť odozvy pod 100ms
 • Digitálne riadenie a nastaviteľné parametre nezávisle pre každú fázu
 • Pevná štruktúra, bez pohyblivých elementov, lepšia spoľahlivosť.
 • Statický bypass, neustále napájanie záťaží
 • V trojfázových jednotkách, nezávislá regulácia každej fázy, imunita voči nerovnováhe
 • Precízny výstup +/-2%
 • Rezerva na reguláciu vstupu +/-15%
 • Účinnosť > 97%
 • Oddeľovací transformátor alebo prídavná izolácia na výstupe jednotky (1)
 • LCD displej ako štandard pre jednofázové zariadenia od 6kVA a trojfázové zariadenia od 15kVA.
 • Detekcia vstupu a výstupu napätia (min/max) ak je mimo rozsahu (2)
 • Komunikačný slot (2)
 • Detekcia prehriatia (2)
 • Nezavádza harmonické a nemení účinník elektroinštalácie
 • Zariadenie nie je ovplyvnené harmonickými napätiami v sieti, stabilizácia je založená na skutočných hodnotách (true RMS)
 • Stabilný chod v prípade zmeny veľkosti záťaže alebo napätí
 • Robustný a spoľahlivý (Vysoká MTBF)
 • Ochrana pred prepätím
 • Vyše 80% použitých materiálov sú recyklovateľné

(1) Voliteľné, (2) Pre modely s LCD displejom

Displej SALICRU RE3

 • LCD 2×16 znakov
 • Navigačné tlačidlá
 • LED (alarm, bypass, normálny chod a komunikácia)

 

 

Voliteľné príslušenstvo

 • Relé rozhranie
 • Manuálny bapass pre údržbu
 • Ochrana pred vysokým/nízkym vstupným napätím s manuálnym alebo automatickým resetom (Odpojenie záťaže ak sa nachádza mimo daný rozsah).
 • Oddeľovací transformátor (T)
 • Oddeľovací transformátor so zvýšenou izoláciou
 • Prúdové transformátory pre meranie prúdu, výkonu (kVA, kW) a účinníka.
 • Ochrana pred preťažením (1)
 • Telemanažment karta (1)
 • Rozšírený komunikačný modul (1)
 • Bezpečný chod aj pri nízkej teplote okolia až do -20°C
 • Vstupný a výstupný istič

 

PODOBNÉ produkty

SALICRU EMi3 servomotorový stabilizátor napätia