SALICRU EMi3 servomotorový stabilizátor napätia

Servomotorové stabilizátory napätia od 5kVA do 2500kVA

SALICRU EMi3: Konštantná stabilizácia a úspora aj počas prepätí.

Problematiky ako konštantné napájanie záťaží pripojených na sieť, rušenie generované samotnými záťažami, možné poruchy v rozvodných sieťach, pokles napätia spôsobené dĺžkou vedenia a problémy spôsobené bleskami spôsobujú destabilizáciu siete a znemožňujú tak dosiahnuť stabilnú sieť. Salicru EMi3 servomotorové stabilizátory napätia sú ideálnym riešením pre ochranu citlivých zariadení pred kolísaním napätia v sieti.

Okrem toho, v prípade poklesu spotreby energie na vedení, napätie má tendenciu stúpať, čo spôsobuje nadmernú spotrebu zariadenia pripojeného do siete. Používaním stabilizátora sa nadmerná spotreba môže eliminovať, čo spôsobuje významnú úsporu energií. Navyše sa zabezpečí také napájanie záťaží, na aké boli dané zariadenia navrhnuté.

Princíp činnosti je založení na regulácií, pomocou riadenia obvodu variabilného autotransformátora, ktorý dodáva napätie pre pomocný transformátor v sérií, buď vo fáze alebo protifáze, aby sa dosiahla menovitá hodnota výstupného napätia.

Aplikácie: Efektívna ochrana pre všetky typy kritických záťaží

Akcie a operácie v elektrických rozvodniach, elektrických peciach, číslicové ovládacie prvky, výťahy, grafické tlačové zariadenia, výrobné linky, zdravotnícke vybavenia, televízne opakovacie stanice (repeater stations), obrábacie stroje (frézovacie stroje, orezávacie stroje, lisy, sústruhy, leštiace stroje, elektrické výbojky atď.) sú aplikácie a zariadenia, ktoré si vyžadujú veľký výkon a sú vysoko citlivé na zmeny napätia.

Vlastnosti SALICRU EMi3

 • Výkonový rozsah, jednofázové a trojfázové prevedenie až do 2500 kVA.
 • Rýchle a efektívne toroidné autotransformátory pre celý výkonový rozsah
 • Presnosť výstupu lepšia ako 1% (nastaviteľné)
 • V trojfázových jednotkách – spoločná alebo nezávislá regulácia každej fázy, nehľadiac na nerovnováhy
 • Regulačný rozsah pre vstup +-15%
 • Vysoká účinnosť, viac ako 97,5%
 • Vysoká rýchlosť regulácie, viac ako 70V/s
 • LCD displej pre ovládanie a monitorovanie stabilizátora
 • Zaručená stabilita výstupu prostredníctvom MosFET servo ovládania
 • Harmonické napätia siete nemajú vplyv na zariadenie, založené na true RMS
 • Stabilný chod v prípade zmeny veľkosti záťaže alebo napätia
 • Široký teplotný rozsah (-10°C až +55°C)
 • Beznapäťové kontakty (2 x štandard, 11x voliteľné)
 • Neprodukuje harmonické
 • Mechanicky optimalizovaný dizajn, zjednodušená údržba
 • Dočasné preťaženie až do 1000% menovitej prípustnej hodnoty
 • Robustné a vysoko spoľahlivé (vysoká MTBF)
 • Tichý chod
 • Ochrana pred prepätím
 • Viac ako 80% recyklovateľných materiálov

Displej SALICRU EMi3

 • LCD 2×16 znakov
 • Navigačné tlačidlá
 • LED (alarm, bypass, normálny chod a komunikácia)

Komunikácia SALICRU EMi3

 • Slot pre vzdialený dohľad alebo RS-232
 • RS-485 sériový port. MODBUS komunikačný protokol.
 • Programovateľné beznapäťové kontakty (5x)
 • Digitálny vstup

Voliteľné možnosti SALICRU EMi3

 • Merania výstupného prúdu, výkonu a preťaženia
 • Ochrana maximálneho a minimálneho výstupného napätia
 • Manuálny a automatický bypass
 • Stykač v prípade preťaženia
 • Komunikačný a relé modul
 • Iné regulačné rozsahy
 • Galvanicky oddelený transformátor
 • Výstupný istič
 • Bezpečný chod aj pri nízkej teplote okolia až do -20°C

 

 1. Displej LCD
 2. Variabilný autotransformátor
 3. Riadiaca doska plošných spojov
 4. Ochrana vstupu
 5. Vstupné a výstupné svorky
 6. Ochrana proti prepätiu
 7. Napájací transformátor motora
 8. Zosilňovací transformátor

 

PODOBNÉ produkty

SALICRU RE3 elektronický napäťový stabilizátor