UPS Management Systems

UPS GTEC ponúkajú úplnú ochranu akémukoľvek pripojenému zariadeniu v akomkoľvek mieste a prostredí. Na monitorovanie prevádzky UPS možno použiť hardvérové aj softvérové nástroje. Toto príslušenstvo poskytuje nielen jednoduchý prístup ku kľúčovým informáciám o stave UPS, ale tiež umožňuje používateľom v prípade potreby vykonať sériu priamych akcií, a to aj na diaľku, aby sa zabezpečila integrita zariadení a údajov.

Karta SNMP – NMC

SNMP – NMC karta je príslušenstvo na monitorovanie UPS, ktoré umožňuje prepojiť UPS cez ethernetové siete, poskytuje prístupové informácie a konfiguráciu pre UPS. Karta komunikuje najmä s UPS a reaguje na systém riadenia siete pomocou protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol). Všetky informácie je možné jednoducho prečítať prostredníctvom vyhradenej stránky webového prehliadača a okrem karty je dodávaný aj softvér SPS (System Protect Software): aplikačný program na účely vypnutia viacerých serverov (OS).

Karta EMD-HT-C

Ďalším hardvérovým nástrojom UPS je Environmental Monitoring Device (EMD), ktorý vám umožňuje zhromažďovať údaje o teplote a vlhkosti prostredia a na diaľku monitorovať všetky údaje prostredníctvom štandardného webového prehliadača. Funkciou tohto príslušenstva je monitorovať a zhromažďovať podmienky prostredia a aktivity v oblastiach, kde je UPS nainštalovaný. Karta meria teploty od 0°C do 70°C s presnosťou ±2°C a relatívnu vlhkosť od 10% do 90% s presnosťou ±5%.

Karta AS400N

AS400N je ďalšia komunikačná karta, ktorá poskytuje beznapäťové signály bezpotenciálového kontaktu pre programovateľný ovládač a riadiaci systém. Karta je vybavená 5 výstupnými reléovými signálmi a 1 vstupným signálom pre diaľkové zapnutie/vypnutie a vypnutie UPS. AS400N tiež umožňuje úplne nastaviť signál normálneho otvorenia alebo normálneho zatvorenia, ako aj čas oneskorenia.

Karta CMC

Ďalším nástrojom na vzdialené monitorovanie a ovládanie UPS je karta CMC:
  • Konvertuje signál UPS RS232 na nový signál RS232 so zadanou adresou
  • Konvertuje signál UPS RS232 na signál RS485 (4-vodičový, plne duplexný)
  • Poskytuje dvojicu rozhraní RJ45

Softvér WINPOWER

WINPOWER je softvér špeciálne navrhnutý na profesionálne monitorovanie UPS, ktorý si môže bezplatne stiahnuť každý zákazník GTEC. Softvér podporuje buď samostatné počítače alebo počítače pripojené k sieti (vrátane LAN a internetu), takže každý užívateľ môže jednoducho sledovať stav UPS v reálnom čase priamo z PC. WINPOWER tiež umožňuje plánované vypnutie systému, reštart a test UPS, rovnako ako podporuje vypnutie pre rôzne OS a varovné upozornenia prostredníctvom SMS a e-mailu.

 

PODOBNÉ produkty

ATS-16

ATS-32