ATS-16

ATS16 je statický prepínač, napájaný dvoma nezávislými zdrojmi striedavého prúdu, ktorý zaisťuje kontinuitu napájania pripojených záťaží a zároveň poskytuje vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť.

Chráňte svoje zariadenia statickým prepínačom ATS16

ATS16 je 2-pólový statický prepínač schopný automaticky aj manuálne prenášať jednu alebo viac elektrických záťaží z primárneho jednofázového zdroja energie (uvedená sieť A) na iný sekundárny jednofázový (uvedená sieť B) a naopak. Účelom statického spínača je skutočne poskytnúť redundantné napájanie akémukoľvek zariadeniu vybaveného jedným napájacím zdrojom, čím sa odstránia možné prestoje spôsobené poruchami alebo prerušeniami. Samozrejme, ak jeden z dvoch zdrojov energie chýba alebo je mimo tolerancie, potom ATS16 okamžite prenesie pripojené záťaže na sekundárny zdroj, aby sa zabezpečila kontinuita napájania. Používatelia si tiež môžu vybrať preferovaný zdroj energie, na ktorý statický prepínač prenesie záťaž: hlavný zdroj sa nezmení, kým sa neobjaví iné označenie alebo kým si porucha nevyžiada prepnutie späť na iný zdroj. ATS16, dokonca aj v prípade preťaženia alebo skratu, je navrhnutý tak, aby okamžite odpojil záťaž, aby sa zabránilo narušeniu ostatných pripojených záťaží. V spínači je integrovaný aj EPO kontakt, ktorý v prípade núdze okamžite vypne. Všetky informácie o stave a prevádzke sú okamžite viditeľné prostredníctvom užívateľsky prívetivého blokového diagramu s LED indikátormi umiestnenými na prednej strane spínača. ATS16 môže byť navyše namontovaný horizontálne alebo vertikálne, podľa dostupného priestoru a preferencií používateľov.

Vstupné menovité napätie: 230V (220/230/240V voliteľné)
Pracovný rozsah: 160 ÷ 290Vac
Rozsah vstupného napätia: Menovité napätie +/- 12% +/-20%
Menovitý prúd: 16A
Voliteľná menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Rozsah vstupnej frekvencie: Menovitá frekvencia +/- 15 %
Čas prepnutia: 15 ms
Vstup: IEC 320-C20 x 2
Výstup: IEC 320-C19 x 1, IEC 320-C13-3 x 2

PODOBNÉ produkty

ATS-32

UPS Management Systems