OFF GRID LX 45/90

Off Grid LX je univerzálny systém na ukladanie energie do batérie (BESS) ideálne vhodný pre a široké spektrum aplikácií, ktoré poskytujú spoľahlivý výkon v najefektívnejšie a najlacnejšie environmentálne citlivým spôsobom.

Energia uložená v jednotke sa premieňa elektronicky na striedavý prúd. Napájanie môže byť pripojené k externému zdroju rozvodnej siete, z dieselového generátora, solárnej FVE alebo veternej turbíny. Energia je automaticky riadená z ktoréhokoľvek alebo všetkých týchto zdrojov energie, aby sa zabezpečila čo najväčšia efektivita, najnižšia údržba a najnižší dopad na životné prostredie.

Diaľková komunikácia zabezpečuje ovládanie, monitorovanie a údržbu v reálnom čase z akékoľvek miesta na svete.

VLASTNOSTI:

  • Bezúdržbová batéria OPzV-S s hlbokým cyklom
  • Pokročilý EMS s ovládaním pomocou dotykovej obrazovky
  • Vzdialený GSM monitoring
  • Plný systémový DC izolátor s prednabíjaním
  • Auto Full system bypass
  • Jednofázová a trojfázová konverzia

 

PODOBNÉ produkty

OFF GRID SX PLUS 10/25 Li

OFF GRID MX 30/75 LI

OFF GRID LX 60/125 Li