Sme špecialisti na komplexné dodávky záložných systémov nepretržitého napájania.

CONTINUOUS
ENERGY

Návrh, dodávka a uvedenie do prevádzky

Navrhneme najvodnejšie riešenie, dodáme zariadenie, nainštalujeme a uvedieme do trvalej prevádzky.

Zabezpečenie prevádzky a servis

Počas prevádzky zariadenia zabezpečíme servis, pravidelnú údržbu a prehliadky, budeme k dispozícii nonstop 24 hodín denne 365 dní v roku.

Analýza, konzultácie a poradenstvo

Pomôžeme s návrhom najvhodnejšieho riešenia, projektantom dodáme podklady, poskytneme naše dlhoročné skúsenosti.

Ponuka produktov

Naši kvalifikovaný a vyškolený pracovníci Vám pomôžu s návrhom a kompletným
poradenstvom spojeným s prevádzkou a údržbou napájacích systémov a záložných
systémov nepretržitého napájania.