Plynové stacionárne generátory

Plynové generátory GGW sú optimalizované pre núdzový pohotovostný režim a aplikácie primárneho napájania. Plynové palivo poskytuje prakticky neobmedzenú dobu chodu počas výpadku elektrickej energie s nízkym dopadom na životné prostredie s použitím inovatívneho riadiaceho systému Power Zone™.
V porovnaní s tradičnými dieselmi, plynové generátorové súpravy zaisťujú znížené náklady na údržbu a zjednodušené možnosti inštalácie, najmä vo vyvýšených priestoroch, kde by skladovanie veľkého množstva kvapalného paliva predstavovalo problém.

GGW Series 35-750kVA