Batérie pre energetiku

Pre oblasť napájania energetických celkov ako sú elektrárne, teplárne či pre zálohovanie rôznych priemyselných aplikácií sa používajú najčastejšie batérie a články typu OPzS, OPzV a taktiež ventilom riadené akumulátory so životnosťou 10 a viac rokov.

Batérie fgFORTE OPzS

Medzi klasické staničné akumulátory patria aj batérie fgFORTE OPzS, majú určité výhody, ktoré sú pre niektoré priemyselné aplikácie veľmi zaujímavé. Jedná sa predovšetkým o dlhú projektovanú životnosť až 22 rokov, možnosť doplňovať elektrolyt, jednoduchú diagnostiku vzhľadom k prístupu do článku, veľmi vysokú spoľahlivosť s minimálnou poruchovosťou.

Batérie fgFORTE OPzV

Gélové akumulátory fgFORTE OPzV majú významné predpoklady pre použitie v najnáročnejších aplikáciách. Jedná sa predovšetkým o dlhú projektovanú životnosť – 20 rokov, batérie sú bezúdržbové a majú veľmi vysokú spoľahlivosť s minimálnou poruchovosťou.

Ventilom riadené akumulátory

Ventilom riadené akumulátory fgFORTE sú kompletne uzavreté, zabezpečené proti presakovaniu a osvedčená AGM technológia umožňuje efektívnu rekombináciu plynov (až 99%). Pri konštrukcii batérie je použitá najmodernejšia technológia s projektovanou životnosťou až 20 let. Výhodou je bezpečnostný ventil zabraňujúci prienikom plameňa a prípadné explózie batérie.

Batérie fgFORTE AGM FG 5r.

Batérie fgFORTE AGM 6FG 10r.

Batérie fgFORTE OPzS